Tekst:

Tycha woda, tycha woda, taj łem na beskidi,
Dawno, dawno ja ne buła z miłym na wesilli,
Rada by ja, rada by ja, tu wodyciu pyty, /
Rada by ja, rada by ja, z miłym howoryty. / (x2)

Kazaw myłyj, kazaw myłyj, szczo mene poprosyt,
Jak na hori, jak na hori pszenyciu pokosyt,
Win pokosyw, win pokosyw, wże osin minaje, /
Win sia żenyt, win sia żenyt, a mene łyszaje. / (x2)

Ne rwij myłyj, ne rwij myłyj sołodki małyny,
Oj ne dury, oj ne dury na raz dwi diwczyny,
Tri diwczyny, tri diwczyny to wełyka zrada, /
Odna płacze, druga skacze, tretia tomu rada. / (x2)

Cyrylica:

https://nashe.com.ua/song/12657

Multimedia: