Tekst:

Zażygajut agańki, azarnyje swietliczki,
A u reczki, u reki, wołny bystry i lekki,
Tajut trawy wysaki, a u reczki, u reki,
Guby miława sładki i głaza, kak wasilki,
Tolka noczki karatki

Adpusci mienia, grusc’ pieczalnaja,
Palubiła ja, prapadaju ja,
Adpusci mienia, w sierce nie mieszaj,
Szczascia dziewiczewo daj i daj i daj
Adpusci mienia, scieżkaj dalniaju,
Palubiła ja, prapadaju ja,
Sonce jasnaje, rana nie wstawaj,
Z mileńkim pabyc’, daj i daj i daj

Zażygajut agańki, azarnyje swietliczki,
U sasiedok jezyczki i głaza, kak agańki,
Mamka dwiery na zamki, bac’ka bolie nie ubij,
A u swietlicy patałki, mnie biez miława nie życ’,
Sliozy liutsa tak garki

Adpusci mienia, grusc’ pieczalnaja …

Multimedia: