Tekst:

Ty kazała w ponediłok
Pidem razom po barwinok.
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła pidweła.

Refren:
Tyż mene pidmanuła, /
Tyż mene pidweła, /
Tyż mene mołodoho /
Z uma rozumu zweła. / (x2)

Jaż tebe, jaż tebe pidmanuła,
Jaż tebe, jaż tebe pidweła,
Jaż tebe, jaż tebe mołodoho
Z uma rozumu zweła.

Ty kazała u wiwtorok
Pociłujesz raziw sorok,
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła pidweła.

Refren …

Ty kazała u seredu
Pidem razom po czeredu,
Ja pryjszow, Tebe nema,
Pidmanuła pidweła.

Refren …

Ty kazała u czetwer
Pidem razom na koncert,
Ja pryjszow, tebe nema,
Pidmanuła pidweła.

Refren …

Ty kazała u piatnycu
Pidem razom po sunyci,
Ja pryjszow, Tebe nema,
Pidmanuła pidweła.

Refren …

Ty kazała u subotu
Pidem razom na robotu,
Ja pryjszow, Tebe nema,
Pidmanuła pidweła.

Refren …

Ty kazała u nediliu
Pidem razom na wesilia
Ja pryjszow, Tebe nema,
Pidmanuła pidweła.

Refren …

Multimedia: