Tekst:

Wianie ruta la prysadau,
Czarniawaja dziauczynońka, mnie prynada! (x2)

I nia pił by i nia jeł by,
Da czarniawaje dziauczyny, palacieł by. (x2)

Palacieł by, dy nia muszu,
Razlubiła czarniawaja, serca duszu! (x2)

Ci ty pjan był, ci zmyliłsia,
Szto u takuju nieprychożuju, wlubiłsia! (x2)

Ja nie pjan był, nie zmyliłsia,
U dziawoczy czorny woczy, ja wlubiłsia! (x2)

Multimedia: