Tekst:

Wy szumicie, szumicie nada mnoju biarozy,
Kałyszycie, lulajcie swoj napieu wiekawy.
A ja lahu, prylahu u kraj haścinca staroha, /
Na duchmianym prakosie niedaspiełaj trawy. / (x2)

A ja lahu, prylahu u kraj haścinca staroha.
Haławoj na pahorak, na wysoki kurhan,
Rasstaulonyja ruki wolna u szyr ja raskinu, /
A nahami u dalinu chaj nakryje tuman. / (x2)

Wy szumicie, szumicie nada mnoju biarozy,
Abymajcie, miłujcie cichaj łaskaj ziamlu.
A ja lahu, prylahu u kraj haścinca staroha, /
Ja zdarożyusia trochi, ja chwilinku pasplu. / (x2)

Multimedia: